KidsTrack – muziekprojecten voor school

Muziek in de Gouden Eeuw – project groepen 5 t/m 8 Leonardo De Werf
Sweelinck’s ‘Unter den Linden Grüne’ bewerkt als moderne backing track met voorbeeldtekst.

KidsTrack is een muzikale workshop voor kinderen op de basisschool waarbij uit wordt gegaan van een klassieke melodie waar kinderen in groepjes een eigen tekst op schrijven. Het project ‘De Gouden Eeuw’ vormde de basis voor deze muziekworkshop een aantal jaren geleden, waar we uitgingen van muziek in de Gouden Eeuw. Sweelinck was zo’n Vaderlandse componist uit die tijd. De melodie bleek een ideale basis voor het schrijven van een lied. Een heuse jury (van docenten) koos het beste lied, en na een auditieronde ging het desbetreffende koortje kinderen de geluidsstudio in om het lied op te nemen.